facebook tracking
Tillbaka till Data & Privacy

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Funderar du på hur vi hanterar dina personuppgifter? Wint Group AB och dess koncernbolag (som vi i den här texten kallar för “Wint” eller “vi”) tycker att det är viktigt att du ska känna dig trygg med att anförtro oss dina personuppgifter. Därför berättar vi gärna vilka uppgifter vi samlar in och varför. Självklart sker all hantering enligt alla tillämpliga lagar och regler. Här kan du läsa precis om hur det går till.

Personuppgifter och hur vi hanterar dem
Med “personuppgifter” eller “data” menar vi de uppgifter som vi har och samlar in om dig när du söker ett jobb eller visar intresse för framtida anställning.

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att allt från namn och kontaktuppgifter till IP-adress och intressen kan anses vara just personuppgifter.

Allt som sker med dina personuppgifter räknas som behandling av personuppgifter, vare sig det sker automatiskt eller manuellt. Behandling av personuppgifter innefattar alltså till exempel insamling, registrering, lagring, bearbetning, framtagning, användning, utlämning, spridning, justering, radering eller förstöring.

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste vi finna stöd i gällande dataskyddsreglering (GDPR) – en så kallad rättslig grund. Det finns ett antal rättsliga grunder att luta sig mot, men all Wints behandling av personuppgifter grundar sig i någon av följande två: “Samtycke” eller “Fullgörande av avtal”.

Dessa innebär kort och gott antingen (1) att du lämnat ditt samtycke till behandlingen eller (2) att behandlingen är nödvändig för att vi ska fullgöra ett avtal med dig.

Insamling av personuppgifter och hur vi använder dem

Söker en utannonserad tjänst
Om du söker en av Wint utannonserad tjänst behöver vi samla in personuppgifter om dig för att kunna fullfölja anställningsprocessen. Det rör exempelvis namn, adress, kontaktuppgifter, CV och personligt brev.

Rättslig grund: Samtycke

Intresseanmälan för framtida anställning - “Connect”
Då du väljer alternativet “Connect” på vår karriärsajt, skickar du en intresseanmälan till Wint varpå de personuppgifter som du kompletterar din intresseanmälan med, registreras i vårt online-baserade rekryteringsverktyg. Rekryteringsansvariga med särskild behörighet inom Wint kan sedan matcha dig mot lediga tjänster som dyker upp i framtiden.

Rättslig grund: Samtycke

Vem får tillgång till din data?
Vi kan komma att lämna ut din information om vi anser det vara nödvändigt för att fullfölja vår rekryteringsprocess. De parter som kan komma att få tillgång till din data är:

Underleverantörer och andra som arbetar för Wint
Wint använder vissa tillförlitliga tredje parter, och i vissa fall även egna bolag inom koncernen, för att tillhandahålla verktyg som underlättar rekryteringsprocesser. Det innebär att även dessa parter – såväl inom som utanför EU/ESS – har tillgång till viss information om dig som kandidat.

Tredje part får dock inte använda data om dig för något annat ändamål än vad som anges i våra villkor till dem. I relation till samarbetspartners utanför EU/ESS vidtas särskilda skyddsåtgärder för att säkerställa en säker hantering av personuppgifter.

Hur vi skyddar data och hur länge vi sparar den
Vi arbetar ständigt med att skydda vår data. Därför krypteras all kommunikation som går att ha krypterad. Vi fortsätter även vårt arbete med att utveckla nya säkerhetsfunktioner för att skydda våra kandidaters, anställdas, kunders, samarbetspartners och övriga intressenters data.

Wint sparar personuppgifter om dig som kandidat så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Om du inte längre är aktuell för en specifik tjänst eller intresserad av framtida jobb hos oss kommer vi att radera din information när det är möjligt, men observera att det (1) kan finnas en viss fördröjning vid radering av våra servrar och säkerhetskopior och (2) att vi kan behålla information om så behövs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Personuppgifter om dig som angivit intresse för framtida tjänster, dvs du som har valt alternativt “Connect”, hanteras av oss tills du begär att vi raderar dem, till exempel genom att avanmäla dig från våra e-postutskick. Vi kommer även informera dig via e-post var 12:e månad för att förnya din intresseanmälan. Om du inte längre är intresserad av att få information om lediga tjänster på Wint, kommer vi att radera dina personuppgifter.

Dina rättigheter
Viss behandling av din data baseras på att vi har ditt samtycke, vilket du alltid har rätt att återkalla.  

Du har även rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst:

  • begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig
  • begära att få felaktiga uppgifter rättade
  • begära att Wint ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter
  • begära att begränsa vår hantering av dina personuppgifter
  • begära att vi delar dina uppgifter till tredje part
  • invända mot vår behandling av personuppgifter.

Kontakta i så fall Wint på de kontaktuppgifter som anges nedan. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter
Wint Group AB (556995-6914) är personuppgiftsansvarig och ansvarar för den data som behandlas inom koncernen. Vi bestämmer syftet med behandlingen och avgör på vilket sätt den ska gå till. För frågor om vår datahantering, kontakta hej@wint.se

Ändring av denna integritetspolicy
Wint kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig här på vår webbplats. Senast ändrad: 2018-05-17.

Jobbar du redan på Wint?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@wint.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor